Çıktı Seçenekleri

Çıktı seçeneklerini mümkün olduğunca izaha gerek duyulmayacak kadar açık yapmaya çalıştık ancak tüm ilginç ayrıntılar şöyle:

Vektör Resmi

Ürettiğimiz vektör resimleri kendisiyle kesişmeyen halkalardan oluşan şekillerden oluşmaktadır. Halkalar her bir kıvrımın en sonuncu kıvrımın bittiği yerde başladığı ve ilkinin başladığı yerde de son kıvrımın bittiği eğriler dizisidir. Çizgiler, dairesel ve eliptik yaylar, karesel ve kübik Bezier eğrileri üretiriz.

Şekillerin her zaman şeklin rengi tarafından doldurulması gereken alanı tanımlayan bir adet tam 'pozitif' halkası bulunmaktadır. Bazı durumlarda şekillerin, şeklin rengiyle doldurulmaması gereken kesikleri temsil eden 'negatif' halkaları da olabilir. Negatif halkalar şeklin pozitif halkası tarafından tamamen sarılmış olmalı ve birbirine değmemelidir.

Delik Bulunan Şekil
Vector Image Shape
=
Pozitif Döngü
Positive Loop
+
Negatif Döngü
Negative Loop
Eksen İzleme Yapma

CAD çizimleri, grafikler, teknik diyagramlar ve benzeri çizgi çizimleri veya diğer fırça darbeli geometrileri içeren girdi resimleri için çıktı olarak fırça darbeli geometri üretmemiz doğal olarak beklenmektedir. Bu vektörleştirme stiline eksen izleme adı verilmektedir. Şu anda eksen izlemeyi desteklemiyoruz; tüm fırça darbesi geometrileri dar doldurulmuş şekiller olarak gösterilmektedir.

Unutmayın ki Fırça Darbesi Stili bölümü doldurulan şekilleri oluşturan yolların fırça darbelerinin stili içindir. Eksen izlemeyle bağlantılı değildir.

Fırça Darbesi Eni.
Stroke Geometry
Boşluk Doldurucu

Bir vektör resmindeki iki şeklin sınırlarının birbiriyle tamamen kesişeceği şekilde birbirlerinin yanında durduğu zamanlarda pek çok vektör dönüştürme motoru şekilleri aralarında ince beyaz bir çizgi olacak şekilde çizer. Bu, o dönüştürme motorlarının bir kusuru olmakla birlikte yakın zamanda ortadan kalkamayacak kadar yaygın bir durumdur.

Bu sorunu çözmek için Boşluk Doldurucu adını verdiğimiz bir özellik tasarladık. İki şeklin arasındaki sınırın altında, şekillerin renginin ortalaması olan bir renkle ince bir çizgi çizilmesiyle yapılır. Böylelikle arka planın görünmesi engellenir ve bu da sorunu etkili bir şekilde çözer.

Sonuç
Result
=
Fırça Darbesi Üstüne Şekil
Shapes Strokes
(üzerine getir!)
Ölçeklendirmesiz Fırça Darbeleri

Yakınlaştırma düzeyinden bağımsız olarak sabit bir genişlikte çizilen fırça darbelerine ölçeklendirmesiz fırça darbeleri adı verilir. Bu özellik SVG'de ve bizim PNG vektör rasterleştiricimizde tam desteklenmekte, EPS, PDF ve DXF'te ise kısmı desteklenmektedir.

SVG, gelişigüzel ölçeklendirmesiz fırça darbesi genişliklerini destekler ve SVG görüntüleyici ve editörler arasında yaygın olarak desteklenmektedir; buna ölçeklendirmesiz stilin göz ardı edildiği ve fırça darbesinin yakınlaştırma düzeyiyle ölçeklendirildiği Adobe Illustrator hariçtir. PNG vektör rasterleştiricimizin ölçeklendirmesiz fırça darbeleri için tam desteği bulunmaktadır.

Hem EPS hem de PDF sadece, genelde bir piksel genişliğinde ya da daha dar olduğu anlaşılan, belirtilmemiş minimal ekran genişliğinin ölçeklendirmesiz fırça darbelerini desteklemektedir. Bunların kullanılmaması Adobe tarafından resmi şekilde tavsiye edilmiştir ve Illustrator 2023 ile yapılan testler bu stille çalışma konusunda önemli sorunlar olduğunu ortaya koymuştur.

DXF de minimum ekran genişliğinin ölçeklendirmesiz fırça darbelerini desteklemektedir ve bu da DXF dosyalarında çok yaygın olan bir fırça darbesi stilidir.

Biz genel olarak ölçeklendirmesiz fırça darbelerinin yalnızca SVG, DXF ve PNG için kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

%100 yakınlaştırmayla fırça darbesi
(referans)
%400 Yakınlaştırmayla Normal Fırça darbesi
(fırça darbesinin eni 4 katına çıkar)
%400 Yakınlaştırmayla Ölçeklemesiz Fırça Darbesi
(fırça darbesi eni aynı kalır)
Çizim Sırası ve Katmanlar

Vektör Resimleri belli bir sırayla, genellikle de vektör resmi tanımlayan dosyada ortaya çıkan sırayla çizilen şekillerden oluşmaktadır.

Bazı şekillerin vektör resmin görünümünü değiştirmeden değiştirilebilen çizim sıraları olabilir. Örneğin, bir dikdörtgendeki iki ayrı noktayı düşünün. Dikdörtgen noktalardan önce çizilmelidir ancak noktalardan herhangi biri vektör resmin görünümünü etkilemeden diğer noktayı çizilebilir.

Kendi iç sıralamaları resmin görünümünü değiştirmeyen şekillerin herhangi bir grubu aynı Katman içinde olabilir. Katmanlar sırayla çizilmelidir ancak resmin görünümü değiştirilmeden bir Katman içerisindeki şekillerin sıralaması değiştirilebilir veya gruplara ayrılabilir.

Sonuç
Result
=
Katmanlar
Layer 2 Layer 1 Layer 0
(üzerine getir!)

Dosya Formatı Üst

Bir dizi dosya dışarı aktarım formatını destekliyoruz ancak tüm formatlar tüm özellikleri desteklememektedir.

SVG
Hem baskı hem de internet için yaygın bir biçimde kullanılan SVG sık görülen bir değiştirme formatıdır ve tüm büyük internet tarayıcıları tarafından desteklenmektedir. SVG bizim dışarı aktarım seçeneklerimizin hepsini desteklemektedir; ancak bütün SVG okuyucuları desteklememektedir.
SVG Sürümü Üst
SVG 1.0 ve 1.1

SVG 1.1 SVG'nin kullanımı en yaygın olan sürümüdür ancak bizim çıktı dosyalarımız için SVG 1.0'dan yalnızca başlık olarak farklılık arz etmektedir.

Bunların hiçbiri SVG Tiny 1.2 ile sunulan ve henüz yayınlanmamış olan SVG 2.0 özelliğinin parçası olan ölçeklendirmesiz fırça darbelerini resmen desteklememektedir. Ölçeklendirmesiz fırça darbeleri uygulamada en yaygın okuyucular ve düzenleyiciler tarafından desteklenmektedir ve bu yüzden bunlara tüm SVG çıktılarımızda izin veriyoruz.

SVG Tiny 1.2
SVG Tiny 1.2, SVG 2.0'dan bir kaç özellikle SVG 1.1'in birleştirilmesinden oluşan bir sürümdür. Mobil cihazlarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Bu da bizim çıktımızda kırpma yollarını desteklemediği ancak ölçeklendirmesiz fırça darbelerini resmen desteklediği anlamına gelmektedir. Tarayıcılarda yaygın bir şekilde görülebilir olmakla birlikte, çoğu durumda aynı içeriğe sahip olan bir dosya üzerinde herhangi bir avantajı olmadığı, yalnızca SVG 1.1.'in bir başlığı olduğu düşünülmektedir
SVG Seçenekleri Üst
Sabit Boyut
SVG dosyaları sabit boyutta veya ölçeklenir olabilir; bu durum da ana SVG etiketinde en ve boy özelliklerinin belirtilip belirtilmemesiyle belirlenmektedir. Bu özellikler belirtildiğinde SVG dosyası sabit boyuttadır ve tarayıcı gibi SVG görüntüleyiciler başka türlü stilleştirilmedikleri takdirde bunları belirtilen boyutlarda dönüştürecektir. Bu özelliklerin belirtilmemiş olduğu durumlarda ise SVG ölçeklenir özelliktedir ve SVG görüntüleyicileri içerdiği unsurda mevcut olan alanı dolduracak şekilde dönüştürecektir.
Adobe Uyum Modu
Adobe Illustrator, SVG dosyalarını içeri aktarmayı destekler ancak bizim oluşturduğumuz SVg dosyalarının tüm özelliklerini desteklememektedir. Müşterilerimizden bu seçenekleri SVG çıktısını Illustrator ile en uyumlu olacak şekilde seçmelerini istemek yerine Illustrator ile kullanım için çıktıyı optimize etmek amacıyla bu kapsayıcı seçeneği ekledik.
EPS

Encapsulated Postscript (EPS) Adoba tarafından yaratılmış eski bir sistemdir ve çoğunlukla baskı için kullanılmaktadır. Gruplama ve şeffaflık için destek yoktur ve ölçeklendirmesiz fırça darbeleri için sınırlı destek mevcuttur.

Şu anda kullanımı en yaygın olan EPS 3. sürümünü dışarı aktarım yapıyoruz.

PDF

Adobe'un Portable Document Formatı (PDF) çoğunlukla belgeler için bir değiştirme formatı olarak kullanılmakla birlikte oldukça yüksekli vektör grafik kapasitesi de vardır. PDF gruplamayı desteklemez ve ölçeklendirmesiz fırça darbesi için de sınırlı destek mevcuttur.

Şeffaflığı destekleyen ilk sürüm olan PDF 1.4 sürümünü dışarı aktarıyoruz.

DXF

AutoCAD'in Drawing Exchange Formatı (DXF) yaygın bir biçimde kullanılan CAD değişim dosyası formatıdır. DXF teknik özellikleri katmanları (grupları) desteklemektedir, ancak DXF okuyucuları arasında mevcut olan kıvrım türleri ve destekleri açısından ciddi farklar vardır.

DXF AC1021 (2007) sürümünü dışarı aktarıyoruz.

DXF Uyumluluğu Düzeyi Üst
Sadece Çizgiler
Alt uygulamalarla uyumluluğu maksimize etmek için tüm kıvrımlar çizgilere dönüştürülür.
Çizgiler ve Yaylar
Çizgi ve (dairesel ve eliptik) yaylara izin verilmektedir ancak eğrilere (karesel ve kübik Bezier kıvrımlar) izin verilmemektedir. Çoğu CAD uygulamasında çalışır ve LibreCAD ile çalıştığı onaylanmıştır.
Çizgiler, Yaylar ve Eğriler
Tüm kıvrım türleri dahildir. Bu çıktının Autodesk TrueView 2024 ile çalıştığı teyit edilmiştir.
PNG

Taşınabilir Ağ Grafiği (PNG) şeffaflığı destekleyen bir raster resim formatıdır. PNG bir bit eşlem formatıdır; vektör formatı değildir. Ancak bizim ürettiğimiz tarzda resimler için çok yaygın bir biçimde kullanıldığından dışarı aktarımını destekliyoruz.

Şu anda isteğe bağlı ölçeklendirme etkenlerini desteklemiyoruz. Ürettiğimiz PNG çıktısı, 4 megapiksel maksimum ile birlikte girdi resmin tam olarak 4x genişliğinde ve uzunluğunda. Bu sınırlandırmalar gelecekte kaldırılacaktır.

Çizim Stili Üst

Vektörleştirme süreci, resimde var olan şekilleri tanımlayan bir dizi yolları ortaya koyar. Daha keskin sınırları ve bozulma olmaksızın ölçeklendirilme yeteneğiyle birlikte, sonuç resmin bit eşlem girdisiyle mümkün olduğunca aynı görünmesi için şekillerin kendi ilgili renkleriyle doldurulması çok doğaldır.

Ancak bazı uygulamalar yolların kendisiyle daha ilgilidir; bu durumda da şekilleri veya şekilleri arasındaki sınırları fırçayla çizmek daha mantıklı olabilir.

Şekilleri Doldur
Her şeklin iç alanını belirlenmiş rengiyle doldur.
Şekilleri Doldur
Fill Shapes
Fırça Darbesi Şekilleri

Şeklin tüm kıvrımlarını tıpkı onları dolduruyormuşsunuz gibi fırçayla çizin ancak bunu doldurma stiliyle değil Fırça Darbesi Stili ile tanımlanan bir çizme stiliyle yapın.

Eğer iki şekil birbirine değerse, aralarındaki sınır her bir şekil için bir kere olacak şekilde iki kez fırçayla çizilecektir.

Kesitler her zaman kenar başına iki fırça darbesi oluşturur. İstiflenen şekiller bir şekil ve onun tamamen kapsadıkları arasında bir fırça darbesi, birbirine komşu iki şeklin birbirini kapsamadıkları durumlarda ise iki fırça darbesi oluşturur.

Fırça Darbesi Şekilleri
(varsayılan renk)
Stroke shapes with natural color
Fırça Darbesi Şekilleri
(geçersiz kılınan renk: siyah)
Stroke shapes with override color
Fırça Darbesi Kenarları

Şekiller arasındaki tüm kenarlara bir kez fırça darbesi vur.

Her bir kenara iki kez (her bir yan şekil için bir kez) fırça darbesi vuran Fırça Darbesi Şekillerinin tersine, bu Çizim Stili kenarlar arasındaki şekillere yalnızca bir kez fırça darbesi vurur.

Bu da lazer oyma, vinil kesim ve benzeri için faydalıdır.

Fırça Darbesi Kenarları
(varsayılan renk)
Stroke edges with natural color
Fırça Darbesi Kenarları
(geçersiz kılınan renk: siyah)
Stroke edges with override color

Şekil İstifleme Üst

Bir vektör resminin şekilleri ya birbirinin üstüne istiflenmiş ya da birbirinden kesilmiş olarak düşünülebilir. Biz her ikisini de oluşturuyoruz.

Kesikler

Kesiklerdeki şekilleri aşağıdaki şekillerin içine yerleştirin. Bu tüm şekillerin tek bir katman oluşturduğu yani hiç bir şeklin diğerinin üzerinde olmadığı anlamına gelir.

Bu da Boşluk Doldurucu özelliğini basitleştirir çünkü Boşluk Doldurucu fırça darbelerinin tüm şekiller altında tek bir katmana yerleştirilmesine olanak sağlar. Ancak, şekillerden bir tanesi bir diğerinin üstünde olduğu zamanın aksine, şekillerin birbirinin hemen yanında olup birbirlerine değdiklerinde gerekli olmalarından dolayı, daha fazla Boşluk Doldurucu fırça darbelerine gerek duyulacaktır.

Kesikleri belirten kıvrımların dahil edilmesi gerektiğinden bu ayrıca daha büyük bir dosyaya yol açar.

Resme ve sizin tercihlerinize göre, sonucu bir vektör düzenleyicisinde düzenleme açısından daha kolay ya da zor hale gelebilir. Her bir unsurun görsel şekli onun üzerine yerleştirilebilecek olan başka bir unsura dayanmadığından, kesikler resmin bir unsurunu diğerinden ayırmayı kolaylaştırmaktadır. Buna karşılık, amacınız resmin tüm kısımlarını bir arada tutmak ise, bir şeklin düzenlenmesi, içinde bulunduğu kesite aynı düzenlemelerin yapılmasını gerektirdiğinden kesitler bir bileşenin tam şeklini düzenlemeyi zorlaştırmaktadır.

Sonuç
Result
=
Kesikler
Cut-outs Layer 2 Cut-outs Layer 1 Cut-outs Layer 0
(üzerine getir!)
İstifli

Şekilleri birbirinin üzerine yerleştir. Küçük olan katmanların daha büyük olanların üzerine istiflendiği çok katlı bir pasta düşünün.

Bu seçenek genel olarak dosya boyutunu ve Boşluk Doldurucu fırça darbelerini minimize eder. Ancak bu Boşluk Doldurucu özelliğini karmaşıklaştırır çünkü Boşluk Doldurucu fırça darbelerinin onlara ihtiyaç duyan şekillerle onları içinde barındıran şekil arasına yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu da Boşluk Doldurucu fırça darbelerinin bazen, kullanılmaları gereken şekillerin dışına taşarak küçük lekeler bırakması şeklinde bir yan etkiye neden olabilir. Bu sorunu ölçekledirmesiz fırça darbeleri kullanarak veya Boşluk Doldurucu fırça darbelerini kırparak çözebiliriz. Mümkün olan durumlarda ölçeklendirmesiz fırça darbelerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

İstiflenmiş şekiller bir şekil ve altında yer alan diğer şeklin arasındaki sınırı düzenlemeyi kolaylaştırmaktadır zira bu sınır kesitte kopyalanmamaktadır. Ancak bu resmin bir unsurunu ayırmayı zorlaştırabilir zira her bir şeklin görsel görünümü o şeklin üzerine istiflenmiş şekillere dayanmaktadır.

Sonuç
Result
=
İstifli
Stacked Layer 2 Stacked Layer 1 Stacked Layer 0
(üzerine getir!)

Gruplandırma Üst

SVG gibi vektör dosya formatları çok sayıda şekli gruplar olarak bir araya getirmeyi destekler. Bu gruplar bir grup içerisinde yer alan tüm şekillere bir kerede değişiklik yapılmasına imkan vererek aslen organizasyonel amaçlı olarak ve daha kolay düzenlemeye olanak sağlamak için faydalıdır.

SVG'nin gruplar için tam desteği bulunmaktadır. EPS ve PDF grupları desteklememektedir. DXF gruplarla benzer olan katmanları destekler.

Bu bölüm şekillerin nasıl birlikte gruplandıklarını kontrol etmektedir.

Yok
Şekilleri kesinlikle gruplama; her şekil kendi başına olsun.
Renk

Şekilleri dolgu renklerine göre grupla.

Şekil İstifleme modu Kesikler olduğunda, belli bir rengi olan tüm şekiller tek bir grup oluşturur.

Şekil İstifleme modu İstiflemedeyken, belli bir rengin bütün şekillerini gruplamak genellikle mümkün değildir; zira bir grubun tüm bölümleri vektör resmin çizim sırasında aynı pozisyonda olmalıdır. Bu nedenle de, İstifli resimlerde, biz belli bir rengin şekillerinden yalnızca aynı Katmanda bulunanları grupluyoruz.

Sonuç
Result
=
Renklere Göre Gruplama
Layer 3 Layer 2 Layer 1 Layer 0
(üzerine getir!)
Üst öğe

Aynı üst öğeye sahip olan tüm şekilleri birlikte gruplayın.

Eğer bir şekil başka bir şeklin tamamen içindeyse, bu durumda biz dışarıda yer alan şekli içerideki şeklin Üst Öğesi olarak kabul ediyoruz. Başka bir şeklin tamamen içinde konumlanmayan tüm şekiller vektör resminde üst öğe olarak yer almaktadır ve birlikte gruplanmaktadır.

Sonuç
Result
=
Üst Öğelere Göre Gruplama
Layer 3 Layer 2 Layer 1 Layer 0
(üzerine getir!)
Katman

Çizim sırası katmanlarına göre şekilleri birlikte gruplayın.

Çizim sırası Katmanları, resmin görünümünde bir değişikliğe yol açmaksızın iç çizim sırası serbestçe değiştirilebilen şekil gruplarıdır.

Sonuç
Result
=
Katmana Göre Gruplama
Layer 2 Layer 1 Layer 0
(üzerine getir!)

Parametreleştirilmiş Şekiller Üst

Daireler, elipsler, dikdörtgenler, ikizkenar üçgenler ve yıldızlar gibi isteğe bağlı rotasyon açıları ve köşe yarıçapları olan, bazı tamamen parametreleştirilmiş şekillerin özel saptanmalarını destekliyoruz. Bu sık kullanılan şekilleri yerleştirme işlemi, mükemmel geometriye sahip ve kenarları tutarlı şekiller ortaya koyar. Bazı dışarı aktarım formatlarının bu şekiller için kendi öz destekleri vardır ve sonuç dosyalarını düzenlemeyi daha kolay hale getirmek için biz bundan faydalanıyoruz.

Düzleştir
Dışarı aktarım formatı bunlar için yerli destek sunsa bile parametreleştirilmiş şekilleri normal kıvrımlara düzleştirin.
Daire
r(x, y)
Oval
abθ(x, y)
Dikdörtgen
rabθ(x, y)
İkizkenar Üçgen
r(x, y)bhθ
Yıldız: N=3
rrᵢrₒθ
Yıldız: N=4
rrᵢrₒθ
Yıldız: N=5
rrᵢrₒθ
Yıldız: N=6
rrᵢrₒθ
D-Şekli
r₀r₁r₂θab

İzin Verilen Kıvrım Türleri Üst

Hangi kıvrım türlerinin dışarı aktarılabileceği hususunda detaylı kontrol sunuyoruz. Her bir dosya formatının ve diğer bazı seçeneklerin de hangi kıvrım türlerine izin verildiği konusunda kendi kısıtlamaları vardır ve her zaman en kısıtlayıcı seçenekler kullanılmaktadır.

Çizgi
İkinci Derece Bezier
Kübik Bezier
Dairesel Yay
Eliptik Yay
İkinci Derece Bezier Eğrisi

SVG, DXF ve bizin PNG vektör rasterleştiricimiz tarafından desteklenen Karesel Bezier Kıvrımları iki uç noktası ve tek bir kontrol noktası ile tanımlanmıştır. Bir uç noktasındaki kıvrımın tanjant yönü her zaman o uç noktayı kontrol noktasına bağlayan çizgiye paraleldir.

Eğer Karesel Bezier Kıvrımları devre dışı bırakılırsa, sırasıyla Kübik Bezier Kıvrımlarını, Eliptik Yayları ve Çizgileri kullanmaya başlarız.

Kübik Bezier Eğrisi

Tüm dışarı aktarım formatları tarafından desteklenen Kübik Bezier Kıvrımları iki uç noktası ve iki kontrol noktası ile tanımlanmıştır. Bir uç noktasındaki kıvrımın tanjant yönü her zaman o uç noktayı karşılıklı kontrol noktasına bağlayan çizgiye paraleldir.

Eğer Kübik Bezier Kıvrımları devre dışı bırakılırsa, Çizgileri kullanırız.

Dairesel Yaylar

SVG, DXF ve bizim PNG vektör rasterleştiricimiz tarafından desteklenen Dairesel Yaylar bir merkez, bir yarıçap, bir başlangıç açısı ve bir ok açısı ile tanımlanmaktadır.

Dairesel Yaylar devre dışı bırakılırsa, sırasıyla Eliptik Yayları, Kübik Bezier Kıvrımlarını ve Çizgileri kullanırız.

Eliptik Yaylar

SVG, DXF ve bizim PNG vektör rasterleştiricimiz tarafından desteklenen Eliptik Yaylar bir merkez, majör ve minör eksenleri, bir rotasyon açısı, bir başlangıç açısı ve bir ok açısı ile tanımlanmaktadır.

Eliptik Yaylar devre dışı bırakılırsa, sırasıyla Kübik Bezier Kıvrımları ve Çizgileri kullanırız.

Çizgi Uyum Toleransı Üst

Herhangi bir kıvrımın bir ya da daha fazla çizgi segmentine dönüştürülmesi gerektiğinde, bu bölüm uyumun kalitesi üzerinde kontrol sunmaktadır.

Kaba
Orjinal kıvrım ve çizgi segmenti arasında maksimum 0,30px mesafeye izin verir.
Orta
Maksimum mesafe: 0.1px
İnce
Maksimum mesafe: 0.03px
Süper İnce
Maksimum mesafe: 0.01px
Maksimum Mesafe (Kırmızı)

Boşluk Doldurucu Üst

Yukarıda belirtildiği üzere, vektör resmi rasterleştirme motorlarında yaygın olarak bulunan bir hata, altta yer alan geometride gerçek bir açıklık bulunmasa bile, birbirine değen şekiller arasında arka plan rengin görünmesine izin verilmesidir. Bu genelde ince beyaz çizgilerin sonucu puzzle parçalarına bölmesine benzer bir görüntü ortaya koymaktadır.

Bu sorunu çözmek için, söz konusu iki şeklin renklerinin ortalamasını kullanarak, birbirine değen şekillerin arkasına ve arasına küçük fırça darbeleri yerleştiren Boşluk Doldurma özelliğini kullanabilirsiniz. Böylelikle arka planın görünmesi engellenir.

Boşlukları Doldur
Boşluk doldurmaya izin ver.
Taşanları Kırp
Fırça darbelerinin uçlarının şekillerin arkasından taşmasını engellemek için Boşluk Doldurucu fırça darbelerini kırpın. Şekil İstifleme modu İstiflemeye ayarlı olduğunda, Boşluk Doldurucu fırça darbeleri, resmin çok sayıdaki çizim sırası Katmanının arasına yerleştirilir. Bu da Boşluk Doldurucu fırça darbelerinin, o darbenin kullanılma amacı olan şekillerin sınırlarının ötesine taşmalarına neden olabilir. İsterseniz bu taşan kısmı kırpabilir ya da bu sorunu çözmek için ölçeklendirmesiz fırça darbeleri kullanabilirsiniz.
Ölçeklendirmesiz Fırça Darbeleri
Boşluk Doldurma fırça darbeleri için ölçeklendirmesiz fırça darbelerini kullan. Bu, Taşanları Kırpma seçeneğine ek olarak, Boşluk Doldurma fırça darbelerinin o darbenin amacı olan şekillerin sınırlarının dışına taşması sorunu karşısında mevcut olan iki çözümden bir tanesidir. SVG gibi ölçeklendirmesiz fırça darbelerine iyi destek sağlayan dosya formatları için tercih edilen çözüm budur.
Fırça Darbesi Eni.
Boşluk Doldurucunun fırça darbesinin fırça genişliği, piksel cinsinden. Boşlukları tamamen kaplamak için 1.5px ila 2px genişliğinden bir fırça darbesi genellikle yeterlidir.
Sonuç
Result
=
Fırça Darbesi Üstüne Şekil
Shapes Strokes
(üzerine getir!)

Fırça Darbesi Stili Üst

Çizim Stili, Şekilleri Fırça Darbesiyle Boya veya Köşeleri Fırça Darbesiyle Boya olarak belirlendiğinde, bu bölüm fırça darbelerinin stilini kontrol eder.

Ölçeklendirmesiz Fırça Darbeleri
Ölçeklendirmesiz fırça darbelerini dışarı aktarım formatının izin verdiği ölçüde kullan.
Rengi Geçersiz Kılmayı Kullan
Fırça darbesi rengi için Rengi Geçersiz Kıl opsiyonunu kullan. Varsayılan ayarda, yollar altta yer alan oluşumun rengiyle boyanmaktadır; bu da Çizim Stiline dayanır. Fırça Darbesiyle Şekilleri Boyama yaparken, renk her bir şeklin kendi rengidir. Kenarları Fırça Darbesiyle Boyama yaparken ise renk, o kenarı paylaşan iki şeklin renklerinin ortalamasıdır. Bu seçenek, o renkleri bu bölümde belirtilen Rengi Geçersiz Kıl ile değiştirir.
Rengi Geçersiz Kıl
Fırça Darbesiyle Şekilleri veya Kenarları Boyama için kullanılan renk, Rengi Geçersiz Kılma Özelliğini Kullan ile etkinleştirilir.
Fırça Darbesi Eni.
Fırça darbesinin fırça genişliği, piksel cinsinden.
API Anahtarı alın